Koen Wagelmans
Stationsstraat 100 bus 2
3400 LANDEN
telefoon011/88.68.56
telefax011/68.00.12
koenwagelmans@advocatenlanden.be
http://www.advocatenlanden.be


Voorkeurmaterie(s):
 · Familierecht
 · Goederenrecht

copyright © De Balie van Leuven 2017