Hanne Vanhoof
Tervuursesteenweg 133 bus 2
3001 LEUVEN
telefoon0499/24.71.01
telefax016/90.10.12
hanne@vanhoofadvocaat.be


copyright © De Balie van Leuven 2017